"لحظه ای صبر...ظهور نزدیک است" منی كه مایه ننگم به حد رسوایی چگونه از تو بخواهم به دیدنم آیی چو خویش یار تو دیدم به نیك فهمیدم عزیز فاطمه ، مهدی ، چقدر تنهایی **************************** الّلهم صل علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم **************************** "اللهم الرزقنا توفیق الشهادة فی سبیلک تحت رایة ولیک" انتشار مطالب وبلاگ با ذکر منبع بلامانع است. http://atebyan.mihanblog.com 2020-05-29T16:52:23+01:00 text/html 2014-01-02T18:45:20+01:00 atebyan.mihanblog.com aLi حوریان زیباترند یا زنان مومن بهشتی!؟ http://atebyan.mihanblog.com/post/164 <span style="font-family:tahoma;font-size:12px;">مصطفی لعل شاطری: «حُور» در لغت به معنی زن سفید بدن و زنی که حدقه ی چشمش مانند حدقه ی چشم آهو بزرگ باشد، و چون زنان بهشتی چشمانشان مانند چشم های آهو درشت است، از این جهت به آنان «حور» می گویند. </span> <p style="font-family:tahoma;font-size:12px;"> </p><p><span style="font-size: 13px">در باب ویژگی های حوریان بهشتی از حضرت محمد (ص) نقل شده است که فرموده اند: اگر یک حوریه سر از دریچه بهشت بیرون کند و به دنیا نظر اندازد</span></p> text/html 2013-08-11T07:30:00+01:00 atebyan.mihanblog.com aLi اشعار زیبا در وصف کربلا http://atebyan.mihanblog.com/post/163 <div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 24px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://media.afsaran.ir/si1cgn_535.jpg" alt="افسران - کرم نمـــــــا و دل شکستـــه ام" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt; border: 0px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 400px; width: 406px; height: 230px;"></span></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 24px; text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 24px; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; نشسته حسرت تنهائی ام در انتظار حرم</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 24px; text-align: center;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 24px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; که کی به تربت صحرای کربلا برسم</span></div></span></div><div><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma"><span style="font-size: 12px; line-height: 24px;"><br></span></font></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 24px; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;نگاه می کنم آیا به گنبد طلائی تو&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;شکسته قامتم آقا ؛ من از جدائی تو</font></span></div> text/html 2013-08-10T06:30:00+01:00 atebyan.mihanblog.com aLi حدیث ناب از پیامبر اکرم (ص) http://atebyan.mihanblog.com/post/162 <font color="#330033" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 24px; text-align: right;">پیامبر اعظم می فرماید:&nbsp;</font><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 24px; text-align: right;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 24px; text-align: right;">&nbsp; &nbsp;برترین ایمان آن است که معتقد باشی هر کجا هستی خداوند با توست.</font></font> text/html 2013-08-10T06:30:00+01:00 atebyan.mihanblog.com aLi پوستر "دفاع مقدس" http://atebyan.mihanblog.com/post/160 <div style="text-align: center;"><a href="http://www.msharje.ir " target="_blank" title=""><img src="http://www.heydarekarrar.com/uploads/2012/10/424578_417154141677393_1227222938_n.jpg" alt="[تصویر: 424578_417154141677393_1227222938_n.jpg]"></a></div> text/html 2013-08-09T11:30:00+01:00 atebyan.mihanblog.com aLi قرآن http://atebyan.mihanblog.com/post/161 <div style="text-align: right;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 255); line-height: 24px; text-align: center; background-color: rgb(231, 242, 254);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Moalla; font-size: 48pt; line-height: 73px;">قرآن بخوانید ؛ قبل از اینكه بر شما ؛ قرآن بخوانند</span></b><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 255); line-height: 24px; text-align: center; background-color: rgb(231, 242, 254);"></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 255); line-height: 24px; text-align: center; background-color: rgb(231, 242, 254);"></span><b style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 255); line-height: 24px; text-align: center; background-color: rgb(231, 242, 254);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Moalla; font-size: 48pt; line-height: 73px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"></span>&nbsp;!!!</span></b></div> text/html 2013-08-09T07:34:36+01:00 atebyan.mihanblog.com aLi رهبرم سید علی خامنه ای http://atebyan.mihanblog.com/post/159 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 24px; text-align: right;">من عاشـق آن رهبــر نورانــی خـویشم</span></div><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 24px; text-align: right; color: rgb(59, 59, 59);"><div style="text-align: center;">آن دلبــر وارستــۀ عـرفـانـی خــویشم</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 24px; text-align: right; color: rgb(59, 59, 59);"><div style="text-align: center;">عمـری است غمیـنم ز پریشانـی آن یار</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 24px; text-align: right; color: rgb(59, 59, 59);"><div style="text-align: center;">هـر چنـد که محزون ز پریشانی خویشم</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 24px; text-align: right; color: rgb(59, 59, 59);"><div style="text-align: center;">در دام بـلایت شـده ام سخـت گرفتـار</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 24px; text-align: right; color: rgb(59, 59, 59);"><div style="text-align: center;">امـواج بـلای دل طوفــانــی خـویشم</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 24px; text-align: right; color: rgb(59, 59, 59);"><div style="text-align: center;">چون نقـش نگـارین تو بر دیـده در اُفتــد</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 24px; text-align: right; color: rgb(59, 59, 59);"><div style="text-align: center;">گمگشتــۀ این دیـدۀ بـارانــی خـویشم</div></span><div style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 24px; background-color: rgb(231, 242, 254);"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/2685/8052050-b.jpg" alt="8052050-b.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt; border: 0px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 400px;"></div> text/html 2013-08-02T13:48:29+01:00 atebyan.mihanblog.com aLi سوالی از آیت الله بهجت http://atebyan.mihanblog.com/post/158 <div style="text-align: center;"><img src="http://media.afsaran.ir/sij9Ib_535.jpg" alt="افسران - سخنی از بزرگان"></div> text/html 2013-06-06T08:54:43+01:00 atebyan.mihanblog.com aLi عمل نکردن http://atebyan.mihanblog.com/post/157 <p align="center"> <strong><font size="3" face="impact">از ما، عمل چندانی نخواسته اند! مهم تر از عمل کردن، "<u><font color="#0000ff">عمل نکردن</font></u>" است! تقوا یعنی "عمل گناه را مرتکب نشدن! همه میپرسند چه کار کنیم؟ من میگویم:بگویید چه کار نکنیم؟ و پاسخ اینست: <u><font color="#0000ff">گناه نکنید</font></u>. شاه کلید اصلی رابطه با خدا " <u><font color="#0000ff">گناه نکردن</font></u> " است.</font></strong><img style="margin-top: 58px;" src="http://bplus.ir/up/2013/03/0804.jpg" width="313" height="430"></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; حضرت آیت الله بهجت</p> text/html 2013-05-17T06:30:00+01:00 atebyan.mihanblog.com aLi مقایسه ایران و اسراییل http://atebyan.mihanblog.com/post/156 <div class="body"> <div style="text-align: center;"><b><span><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-04-12/f5501505ab0af33869cf70b5471a4839-425"></span></b></div><div style="text-align: center; font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><div style="max-height: 145px; overflow: hidden;"><div><font size="4"><b>ایران-اسرائیل<br> من دیگه هیچ حرفی برای گفتن ندارم <img src="http://facenama.com/i/icons/s23.gif" class="post_smiley" alt=":|"></b></font></div></div></div> </div> text/html 2013-05-16T05:35:25+01:00 atebyan.mihanblog.com aLi حاج همت http://atebyan.mihanblog.com/post/155 <div class="body"> <div align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><img style="width: 328px; height: 335px;" alt="" src="http://media.afsaran.ir/si8EbU_381.jpg" border="0" hspace="0" align="textTop"></font></div> <div>&nbsp;</div> <div align="center"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">آره حاج همت...تفاوت من وتو اینه<br>&nbsp;که تو سردارترین (بی سر) وطن هستی</font></b></div><b> </b><div align="center"><b>&nbsp;</b></div><b> </b><div align="center"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">و من بی سر و پا ترین (سر)دار وطن</font></b></div> </div> text/html 2013-04-27T11:58:52+01:00 atebyan.mihanblog.com aLi دختر بچه بهمون درس عاشقی داد... http://atebyan.mihanblog.com/post/154 <div class="body"> <div> <p style="font-weight: bold;" align="right"><br></p> <p align="center"><img src="http://www.uploadtak.com/images/o2296_1358551984640566_thu.jpg"></p> <p>نیمه ی شعبان رفته بودیم پارک بزرگ شهر </p> <p>یه مراسم جشن راه انداخته بودن</p> <p>جمعیت عجیبی اومده بود</p> <p>متاسفانه خیلی ها هم حجاب مناسبی نداشتن</p> <p>بعد از یه برنامه ، قبل از اینکه مجری بره روی صحنه ، یه اتفاق عجیب افتاد</p> <p>یه دختر خانوم کوچولو پرید روی صحنه و میکروفن رو برداشت</p><br></div> </div> <div class="postleft"> </div> text/html 2013-01-13T19:30:00+01:00 atebyan.mihanblog.com aLi حجاب http://atebyan.mihanblog.com/post/153 <p align="center"><img alt="حجاب" src="http://8pic.ir/images/r7yrbvn1s9vhbeto7k85.jpg" border="0" align="bottom" height="507" hspace="0" width="387"></p> text/html 2013-01-05T07:48:12+01:00 atebyan.mihanblog.com aLi درد و دل با شهداء http://atebyan.mihanblog.com/post/152 &nbsp;سلام عموی شهیدم؛<span></span><br><br>یادته رفتی جنگ؟<br><br><div style="text-align: center;"><img style="width: 439px; height: 261px;" alt="http://behnamsadeghi.persiangig.com/image/changoleh/bachehay%20etlaat.JPG" src="http://behnamsadeghi.persiangig.com/image/changoleh/bachehay%20etlaat.JPG"><br></div>رفتی پادادی <br><br><div style="text-align: center;"><img style="padding-right: 8px; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; width: 457px; height: 269px;" src="http://www.askdin.com/gallery/images/514/1_151000_768.jpg"><br></div><br> text/html 2013-01-03T11:34:31+01:00 atebyan.mihanblog.com aLi دعای فرج http://atebyan.mihanblog.com/post/151 <font class="text4" size="5"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(100, 100, 100); line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 243);"><font class="Apple-style-span"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; outline-width: 0px; vertical-align: baseline;">اگر برای فرج دعا می کنید،</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; outline-width: 0px; vertical-align: baseline;"><br></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; ">نشانه‌ی آن است که ایمانتان پابرجاست.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; outline-width: 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; outline-width: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(230, 1, 0);"><br></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; outline-width: 0px; vertical-align: baseline;"><font size="4"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; outline-width: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(230, 1, 0);">&nbsp; آیت الله بهجت</span></font></p></font></span></font> text/html 2012-12-23T06:30:00+01:00 atebyan.mihanblog.com aLi احادیثی در مورد روابط زن و مرد http://atebyan.mihanblog.com/post/150 <br><p><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><strong>1- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: </strong><br> هر کس با یک زن نامحرم دست بدهد، روز قیامت در غل و زنجیر به محشر وارد می‌شود و خداوند دستور می‌دهد که او را به آتش جهنم بیفکنند، و هر کس با یک زن نامحرم شوخی کند، در مقابل هر کلمه حرامی که به او گفته است، هزار سال حبس خواهد شد. <br> <strong></strong></font></p><p><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><strong>2- امام صادق علیه السلام: </strong><br> رسول خدا فرمان داده بود که زن مسلمان با مردان نامحرم بیش از پنج کلمه – که آن هم در موضوعات ضروری باشد- سخن نگوید. <br></font></p><p><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"> <strong>3- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: </strong><br> نگاه به نامحرم، تیری از تیرهای شیطان است هر کس آن را از خوف خدا ترک کند خداوند حلاوت ایمان را به او می‌چشاند. <br></font></p><p><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"> <strong>4- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:</strong><br> در مورد زنان مردم عفت بورزید تا دیگران نیز در مورد زنان شما عفت بورزند و زنان شما از تعرض نامحرمان در امان بمانند. <br> هر کس نامحرمی را دید و چشم خود را به طرف آسمان بلند کرد یا بست، خداوند در بهشت، حورالعین بهشتی را به عقدش درمی‌آورد<br> <br> <strong>5- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:</strong><br> تمام چشم‌ها در روز قیامت گریان خواهد شد، مگر چشمی که از خوف و عظمت خدا بگرید، و چشمی که از حرام بسته شود، و چشمی که در راه خدا شب‌ها بیدار بماند و شب زنده داری کند. <br></font></p><p><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"> <strong>6- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: </strong></font></p> text/html 2012-12-22T17:17:28+01:00 atebyan.mihanblog.com aLi آیا خود ارضایی گناه است؟ اگر هست چه مجازاتی دارد؟چگونه می توان از اعتیاد روانی به این مسئله رهایی یافت؟ http://atebyan.mihanblog.com/post/149 <font size="2">خود ارضایی یا استمنا از نظر اسلام حرام و گناه است و در این جهت فرقی بین دختر و پسر نیست. قرآن کریم می‌فرماید: "هر کس از راهی، غیر از همسرش، شهوتش را دفع کند، از تجاوز کاران است".[1] یعنی از حکم الهی و انسانی تجاوز کرده است. پیامبر اکرم(ص) فرمود: "هر کس شهوتش را با دست ( و هر طریق دیگری غیر از مسیر طبیعی و ازدواج) دفع کند، مورد لعنت و نفرت خداوند است".[2] امام صادق(ع) فرمود: "خود ارضایی (یا دفع شهوت از غیر مسیر طبیعی) از گناهان بزرگ است".[3] نیز فرمود: "خداوند با نظر رحمت به استمنا کننده نمی نگرد".[4] فعل حرام، عصیان و مخالفت با فرمان حق تعالی است. کم و زیادش در حکم اصلی تفاوت ایجاد نمی کند. هر مقدار به اندازه خود گناه است. اگر کم صورت گیرد، به اندازه خود و اگر زیاد باشد، به همان اندازه، اما در مورد تعداد دفعات زیاد، گناه دیگری هم هست و آن تکرار گناه است که تکرار و اصرار بر گناه، گناه دیگری محسوب می‌شود. </font><p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;پیامبر اکرم(ص) فرمود:</font></p> text/html 2012-11-05T13:42:59+01:00 atebyan.mihanblog.com aLi لبیک یا رسول الله http://atebyan.mihanblog.com/post/148 <div style="text-align: center;"><div class="body"> <div align="center"><b><font size="5"><span style="font-family: mola;"><span style="font-family: mola;">مرگ برآمریکا و اسراییل</span></span></font><br><font size="4">لبیک یا رسول الله</font></b><br><span style="font-family: mola;"><span style="font-family: microsoft sans serif;"></span></span><img src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1391/6/22/211939_925.jpg" alt="" width="500" border="0" height="349"><br><br> <div align="center"> <img src="http://jamnews.ir/Images/News/Smal_Pic/6-1-1391/IMAGE634682636997406561.jpg" alt=""> </div><div align="center"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);"></span><br><font size="4"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);">او در قلب ماست</span></font><br></div> <p align="center"><img src="http://banki.ir/blogs/shahab/files/2009/03/mohammad.jpg" alt="mohammad" width="435" height="577"></p></div> </div></div> text/html 2012-11-03T11:30:15+01:00 atebyan.mihanblog.com aLi شهید همت http://atebyan.mihanblog.com/post/147 <div style="text-align: right; margin-right: 40px;"><font style="font-size: 15pt;" color="#434343" face="Arial" size="3"><font style="font-size: 8pt;" color="#434343" face="Tahoma"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739">غیرت همت ...غایب </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="3"><br></font><font style="font-size: 15pt;" color="#434343" face="Arial" size="3"><font style="font-size: 8pt;" color="#434343" face="Tahoma"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739">بزرگراه همت ...حاضر</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="3"><br></font><font style="font-size: 15pt;" color="#434343" face="Arial" size="3"><font style="font-size: 8pt;" color="#434343" face="Tahoma"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739">مردونگی همت ...غایب </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="3"><br></font><font style="font-size: 15pt;" color="#434343" face="Arial" size="3"><font style="font-size: 8pt;" color="#434343" face="Tahoma"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739">ورزشگاه همت...حاضر</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="3"><br></font><font style="font-size: 15pt;" color="#434343" face="Arial" size="3"><font style="font-size: 8pt;" color="#434343" face="Tahoma"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739">سمینار همت...حاضر</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="3"><br></font><font style="font-size: 15pt;" color="#434343" face="Arial" size="3"><font style="font-size: 8pt;" color="#434343" face="Tahoma"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739">همایش همت...حاضر</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="3"><br></font><font style="font-size: 15pt;" color="#434343" face="Arial" size="3"><font style="font-size: 8pt;" color="#434343" face="Tahoma"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739">آقایی همت...غایب</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="3"><br></font><font style="font-size: 15pt;" color="#434343" face="Arial" size="3"><font style="font-size: 8pt;" color="#434343" face="Tahoma"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739">مجتمع فرهنگی همت...حاضر</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="3"><br></font><font style="font-size: 15pt;" color="#434343" face="Arial" size="3"><font style="font-size: 8pt;" color="#434343" face="Tahoma"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739">صفای همت...غایب</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="3"><br></font><font style="font-size: 15pt;" color="#434343" face="Arial" size="3"><font style="font-size: 8pt;" color="#434343" face="Tahoma"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739">مرام همت...غایب</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="3"><br></font><font style="font-size: 15pt;" color="#434343" face="Arial" size="3"><font style="font-size: 8pt;" color="#434343" face="Tahoma"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739">صداقت همت...غایب</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="3"><br></font><font style="font-size: 15pt;" color="#434343" face="Arial" size="3"><font style="font-size: 8pt;" color="#434343" face="Tahoma"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739">...همت...غایب </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="3"><br></font><font style="font-size: 15pt;" color="#434343" face="Arial" size="3"><font style="font-size: 8pt;" color="#434343" face="Tahoma"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739">...همت...غایب </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="3"><br></font><font style="font-size: 15pt;" color="#434343" face="Arial" size="3"><font style="font-size: 8pt;" color="#434343" face="Tahoma"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739">...همت...غایب</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="3"><br></font><font style="font-size: 15pt;" color="#434343" face="Arial" size="3"><font style="font-size: 8pt;" color="#434343" face="Tahoma"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739">غایبا از حاضرا بیشتر بودن !؟کلاس تعطیل!!؟؟..... </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div style="text-align: center;"><font style="font-size: 15pt" color="#434343" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" color="#434343" face="Tahoma"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><font color="#363739"><p><img src="http://sabokbalan-ashegh.persiangig.com/image/shahid-hemat/hemmat21.jpg" height="526" width="395"></p></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div> text/html 2012-10-24T15:18:04+01:00 atebyan.mihanblog.com aLi روز عرفه http://atebyan.mihanblog.com/post/146 <p dir="rtl" align="justify"><b><span lang="ar-sa"><font size="3" face="Times New Roman">دل در جوشش ناب عرفه، وضو می گیرد و در صحرای تفتیده عرفات، جاری می شود. آن جا كه ایوان هزار نقش خداشناسی است. لب ها ترنم با طراوت دعا به خود گرفته و چشم ها امان خود را از بارش توبه، از دست داده اند. دل، بیقرار روح عرفات، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شده است. پنجره باران خورده چشم ها از ضریح اجابت، تصویر می دهد و این صحرای عرفات است كه با كلمات روحبخش دعای امام حسین (ع) و اشك عاشقان او بر دامن خود اجابت را نقش می كند. اشك و زمزمه ما را نیز بپذیر، ای خدای عرفه.<img border="2" align="left" src="http://217.25.48.35/occasion/arafeh-84/001.jpg" width="200" height="145"></font></span></b></p><font size="3"></font><p style="line-height: 150%; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><font size="3"><span lang="AR-SA"><b><font color="#cc0000" face="Times New Roman">عرفات</font><font color="#2b3915" face="Times New Roman"> نام جایگاهی است كه حاجیان در روز عرفه (</font></b><font color="#cc0000" face="Times New Roman"><b>نهم ذی الحجه</b></font><b><font color="#2b3915" face="Times New Roman">) در آنجا توقف می كنند و به دعا و نیایش می</font></b></span><b><font color="#2b3915" face="Times New Roman"> <span lang="AR-SA">پردازند و پس از برگزاری نماز ظهر و عصر به مكه </span></font></b><b><font color="#2b3915" face="Times New Roman">مکرمه <span lang="AR-SA">باز می</span> <span lang="AR-SA">گردند و وجه تسمیه آنرا چنین گفته</span> <span lang="AR-SA">اند كه جبرائیل علیه السلام هنگامی كه مناسك را به ابراهیم می آموخت، چون به عرفه رسید به او گفت �عرفت� و او پاسخ داد آری، لذا به این نام خوانده شد</span>.</font><font face="Times New Roman"> <span lang="AR-SA">و نیز گفته اند سبب آن این است كه مردم از این جایگاه به گناه خود اعتراف می</span><span lang="AR-SA">كنند و بعضی آن را جهت تحمل صبر و رنجی می</span> <span lang="AR-SA">دانند كه برای رسیدن به آن باید متحمل شد. چرا كه یكی از معانی �عرف� صبر و شكیبایی و تحمل است.<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p> </O:p></span>(1)</font></b></font></p><font size="3"></font><p style="line-height: 150%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><b><font color="#2b3915" size="3" face="Times New Roman">فَتَلَقی آدَمُ مِنْ رَبِّه كَلماتًُ فتابَ عَلیهِ اِنَّه� هو التَّوابُ الرّحیمْ</font></b></p><font size="3"></font><p style="line-height: 150%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; unicode-bidi: embed;" dir="ltr" class="MsoNormal" align="justify"><b><font size="3" face="Times New Roman">آدم از پروردگارش كلماتی دریافت داشت و با آن ب<span lang="fa">ه </span>سوی خدا بازگشت و خداوند، توبه او را پذیرفت، چه او توبه پذیر مهربان است.</font></b></p><font size="3"></font><p style="line-height: 150%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><b><font size="3" face="Times New Roman">طبق روایت امام صادق(ع)، آدم (ع) پس از خروج از جوار خداوند، و فرود به دنیا، چهل روز هر بامداد بر فرار كوه صفا با چشم گریان در حال سجود بود، جبرئیل بر آدم فرود آمد و پرسید:</font></b></p><font size="3"></font><p style="line-height: 150%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><b><font size="3" face="Times New Roman">ـ چرا گریه می كنی ای آدم؟</font></b></p><font size="3"></font><p style="line-height: 150%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><b><font size="3" face="Times New Roman">ـ چگونه می توانم گریه نكنم در حالیكه خداوند مرا از جوارش بیرون رانده و در دنیا فرود آورده است.</font></b></p><font size="3"></font><p style="line-height: 150%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><b><font size="3" face="Times New Roman">ـ ای آدم به درگاه خدا توبه كن و ب<span lang="fa">ه </span>سوی او بازگرد.</font></b></p><font size="3"></font><p style="line-height: 150%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><b><font size="3" face="Times New Roman">ـ چگونه توبه كنم؟</font></b></p> text/html 2012-09-20T14:04:05+01:00 atebyan.mihanblog.com aLi رهبرا جانم به فدایت http://atebyan.mihanblog.com/post/145 <div class="posttext"> <div> <p style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:red">♥</span><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:red" lang="AR-SA">جانـــــــــــم فـــــــــــدای رهـــــــــــــــبرم</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%; color:red" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:18.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red">♥</span></p><p style="text-align:center" align="center">.</p><p style="text-align:center" align="center">.</p><p style="text-align:center" align="center">.</p><div align="center"><img style="width: 563px; height: 316px;" src="http://www.img4up.com/up2/13232633477232600276.jpg"></div> </div> </div>